خدايا !!!

loneliness

 !خدايا

چه هديه اي مي توانم به درگاهت پيشكش كنم؟

 .تمام هستي و دارايي ام كافي نيست

معشوق در قلبم مي جوشد

 .و از چشمانم مي بارد

حلقه گلي از اشكهايم برايت خواهم آورد

 :كه هر قطره آن نجوا مي كند

 ! معبودم”

قلبم از عشق تو شكسته است

در بي كران عشقت؛ خود را از ياد مي برم

 ”و هيچ مي شوم ؛ هيچ ......

/ 6 نظر / 9 بازدید
faheem khalid

Dear Sara U have done a great job. Its so nice to vist ur log , pics r so goergious and wording is great, may Allah bless u and help u to achive more n more

faheem khalid

dear sara You have done a great job , site is so nice and piece of art and pic r also goergious and poetry also sounds fine i wish may Allah bless u and u may achive more and more

نانی

خانم معلم اجااااااااااااااااازه ؟!!! نداشتيما کلاس کاری رو ميبری بالا ؟ !!! خارجکی حرف ميزنی مينويسی که من ک و ن م بسوزه ؟!!!

نانی

منظورم اين بود که مشتری خارجکی داری

فرشيد

و رفت تا لب هيچ....