سلام کوچولو!

يك اس ام اس جديد. چشمهايم را ميبندم و بازش ميكنم.

زن عمو هست....

باور كردني نيست!!!  " خانوم كوچولو بدنيا اومده."

خيلي زودتر از زمانيكه انتظارش را ميكشيدند آمده.

شماره..... سلام.......تبريك.....

             

                       Out of Reach        

 

 

                          سلام كوچولو.به دنياي ما خوش آمدي.

                       مراقب باش ...!

                       مراقب باش خار به پاهايت فرو نرود!                      

     

          Baby Steps

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
مهرداد

حسی می گوید این روزگار بی شرم، نامردانه سیطره اش را بر چشمهای بی پروای من گسترانیده است. نمی دانم. نمی دانم در این برهوت بر من دیوانه چه خواهد گذشت. دیگر در اطاق افکار و تنهایی خویش آنچنان محبوس شده ام که حس می کنم دیگر ارتباطی با دنیای اطراف خود ندارم. دیگر آدمیان را آنطور که می دیدم نمی بینم. فاصله ی من با دنیای خارج هر روز بیشتر و بیشتر می شود و در این گیر و دار آن که مرگ می نامندش هر روز بیشتر و بیشتر ذهن مرا درگیر خود می کند. ×××××××××××× شاید آفتابی دیگر...

کپلی

وای چه کفشای هلاکی !؟ دختر تو خيلی عکاسی ها !

نانی

وااااااااااااااااااااااااااااای سارا منم هلاک کفش شدم ... در ضمن مبارکه تولد کوچولو جان ... ساراااااااااا ٬ نانی ميخوادت

بHugh Kellyش

Sara is the best friend anyone could have

مانی

سلام منم لينکتون کردم تبريک واسه کوچولو در گوشش بگو عجله نکن واسه بزرگ شدن ما که چيزی نديديم قربونت مانی