پیام سحرعزیز

عزیزان مهربانم,از لطف و همدردی همه شما بی نهایت سپاسگزارم.دلم برای چشمان مهربان و دست های کوچکش تنگ شده و حاضرم تمام زندگیم را بدهم تا بتوانم فقط برای چند لحظه پسر قشنگم را در اغوش بگیرم و برای چند هزارمین بار به او بگویم که چقدر عاشقش هستم و زندگیم بدون او مرگی تدریجی و زجراور است.شاید با محبتی که همیشه در قلب کوچکش می دیدم پیش من بازگردد و دیگر هرگز تنهایم نگذارد...شاید...

  

Black Rose - Tragic Romance

/ 0 نظر / 11 بازدید