...

Dew

هر کجا برگی هست...

                          شور من میشکفد!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
نرگس شقايق قاصدک

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم ، حرفی از جنس زمان نشنیدم هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد .... روزگار غريبی ست در پناه مهر باشيد